CPQ, Definitie


CPQ is een term die wordt gebruikt om het proces dat leidt tot het genereren van een offerte voor bedrijven met complexe producten en / of diensten.

Het doel van CPQ-software is om bedrijven te helpen bij hun complexe verkoopproces, d.w.z. het configureren van gecompliceerde productaanbiedingen, het correct berekenen van prijzen en tot slot het maken van snelle en nauwkeurige offertes op basis van die informatie.

Configuratie: het proces van het selecteren en combineren van product- en serviceopties om een ​​geconfigureerd product te creëren. Tijdens dit proces moet rekening gehouden worden met alle productregels en mogelijke beperkingen. Bijvoorbeeld fabricage- of verpakkingsbeperkingen, marketingbeslissingen of functionele beperkingen.

Prijs: de berekening van het vereiste bedrag voor betaling voor het geconfigureerde product. Voorbeelden kunnen economische voordelen, productiekosten of zelfs prijsstelling van de concurrentie zijn.

QuotatieCreatie van een document dat de gevraagde producten en diensten beschrijft, en de prijs hiervan.

Laat klanten deelnemen aan het proces.


De toekomst van ​​CPQ is klanten laten deelnemen in het configuratie proces. We noemen dit soms CCPQ (Collaborative Configure Price Quote)

Ons systeem is ontworpen met het oog op het versterken van de klant relatie. Hive kan worden gebruikt als een klassiek CPQ-systeem, maar het ontketent zijn ware kracht wanneer distributeurs en klanten toegang krijgen tot het systeem.

Snellere besluitvorming


Door uw distributeurs en klanten in staat te stellen de prijzen voor uw producten ter plaatse te configureren en te berekenen, wordt de verkoopperiode drastisch verkort.

In de snel veranderende wereld van vandaag zorgt dit ervoor dat u meer verkopen sluit. Snelle reacties op offerteaanvragen maken snellere beslissingen mogelijk. Smeed het ijzer als het heet is!

Echt digitaal.


Offertes in de vorm van een printbaar document zijn niet ‘per se’ digitaal. Digitaal betekent interactief en klaar om automatisch verwerkt te worden. We brengen interactiviteit door het aanbieden van een eigen webruimte waar de offerte online kan worden verkend, gevolgd, becommentarieerd en besteld.