10 21 Raw materials shortage web

Grondstoffentekort: hoe ga je er als fabrikant mee om?

Klanten die maandenlang moeten wachten op hun producten, lege winkelrekken en ongezien hoge prijzen: wereldwijd heeft de maakindustrie momenteel te kampen met tekorten aan grondstoffen. Het gebrek aan materialen als hout, aluminium of kunststof zorgt ervoor dat fabrikanten al maandenlang met de handen in het haar zitten. Maar vanwaar komt deze plotse schaarste precies? En hoe ga je er als fabrikant mee om?

Vera
oktober 15, 2021 Geschreven door
Vera Vingerhoets

Oorsprong

De huidige, nijpende tekorten vinden hun oorsprong bij, je raadt het al, de COVID-19 pandemie. China, het land dat ook wel de fabriek van de wereld wordt genoemd, kreeg al enkele weken voor de rest van de wereld te maken met het virus dat de industrie maandenlang volledige lam legde. De eerste tekenen van schaarste werden toen al opgemeten. Daarbij kwam nog eens dat de vraag naar goederen bleef groeien: consumenten konden namelijk niet langer inzetten op diensten of ervaringen, zoals toerisme of cultuur, tijdens de lockdowns. De markt die gedestabiliseerd werd door COVID-19, is tot op heden nog niet hersteld.

Graph index lumber

Indexcijfers van de houtprijzen sinds januari 2016 tot en met augustus 2021 (EPV, 2021)

Uitdagingen

Deze situatie brengt voor maakbedrijven de nodige uitdagingen met zich mee. Leveranciers trekken door de schaarste hun prijzen op en die worden vaak doorgevoerd naar de eindklant, die bovendien te kampen krijgt met uiterst lange wachttijden. En ook transportprijzen gingen de hoogte in. Om met deze crisissituatie om te gaan, zijn veel fabrikanten uit voorzorg grote stockhoeveelheden gaan opnemen, wat het probleem enkel nog verergert. Hoe kan je als maakbedrijf op een slimmere manier omgaan met de tekorten? Wij bundelen enkele tips. 

  • Alles begint bij een goede voorbereiding. Om efficiënt en optimaal met je schaarse voorraad om te springen, kan je een strategie opstellen die op basis van marktonderzoek de sales en operations voor een bepaalde tijd voorspelt. Hiermee wordt duidelijk wanneer welke resources nodig zullen zijn. Deze data moeten, samen met de inventarisgegevens, regelmatig geüpdatet worden, zodat er snel kan ingespeeld worden bij tekorten of bij ongewoon hoge verkoopvolumes. Bij het werken met voorspellende strategieën, is het ook van cruciaal belang dat er voldoende interne coördinatie is tussen de verschillende afdelingen. 
  • Daarnaast kan er ook ingezet worden op het verminderen van waste in de productieprocessen. Dit kan bijvoorbeeld door het toepassen van de principes van lean manufacturing. Een andere manier is om het aantal fouten tijdens productie te minimaliseren. Heel vaak vinden fouten hun oorsprong in verkeerd doorgegeven bestellingen nog voor het productieproces van start gaat. Dit heeft te maken met foutieve ingaves in het ERP-systeem, verkeerde configuraties die niet gevalideerd kunnen worden, of aangemaakte orders die niet overeenkomen met de wensen van de klant. Om meer zorgvuldig om te gaan met producten, kunnen automatische validatie en order ingave hier een slimme oplossing zijn. 
  • Een andere strategie om als fabrikant operationeel te blijven in tijden van grondstoffentekort, is om vertragingen zo veel mogelijk te vermijden. Klanten moeten sowieso al een pak langer wachten op hun goederen (in de houtsector zijn de wachttijden bijvoorbeeld verdubbeld), dus het loont om te kijken hoe je transport, halffabricaten en eindproducten doorheen het productieproces kan optimaliseren. Zo zorg je voor tijdswinst, houd je je klanten tevreden en verminder je de kans op schade.
Graph index containers

Indexcijfers van de prijzen voor een container van 2015 tot en met 2021 (Bloomberg, 2021)

  • Tot slot is het ook cruciaal om het menselijk aspect niet uit het oog te verliezen. Denk daarbij aan het bouwen en onderhouden van duurzame relaties met klanten en distributeurs, maar ook met leveranciers. Door het creëren van deze vertrouwensrelaties krijg je een beter begrip van hoe de markt werkt en verwerf je misschien zelf inzicht in de voorraadniveaus van bedrijven. Dit soort relaties legt een krachtige basis voor samenwerkingen tussen bedrijven, en kan daarom een zeer interessante strategie zijn in tijden van grondstoffentekort.

Omdat de economie wereldwijd blijft aantrekken, lijkt het niet alsof er onmiddellijk beterschap op komst is wat betreft het nijpende tekort aan grondstoffen in de maakindustrie sinds de pandemie. Fabrikanten kunnen dus maar beter op zoek gaan naar slimme oplossingen. Onze tips zijn alvast een begin. 

Verwante artikelen

Economische onzekerheid? Het belang van investeren in CPQ in tijden van crisis
06 23 Economic Uncertainty WEB
juni 21, 2023 Geschreven door
CPQ-software Maakindustrie Hive CPQ

Economische onzekerheid? Het belang van investeren in CPQ in tijden van crisis

In tijden van economische onzekerheid worden maakbedrijven vaak geconfronteerd met terughoudendheid bij het maken van bedrijfsinvesteringen. Economische crisissen leiden vaak tot kostenbesparende maatregelen en voorzichtige uitgaven. Configure Price Quote (CPQ) oplossingen kunnen echter als uitzondering worden beschouwd, omdat ze een essentieel hulpmiddel vormen om de verkoop te ondersteunen. Laten we eens kijken waarom investeren in CPQ in tijden van crisis zo cruciaal is.

lees meer
5G: een nieuwe uitdaging voor fabrikanten
10 20 5 G web
oktober 12, 2020 Geschreven door
Maakindustrie

5G: een nieuwe uitdaging voor fabrikanten

De huidige situatie voor fabrikanten in de maakindustrie is zeer complex, aangezien bedrijven zich in een uiterst competitieve omgeving bevinden. Maar competitie is niet de enige uitdaging die fabrikanten moeten aangaan, want ook de levenscycli van producten worden korter en klanten vragen steeds meer gepersonaliseerde producten. De komst van 5G zal deze uitdagingen voor een stuk vergemakkelijken, maar het is belangrijk om voorbereid te zijn, door vandaag al te investeren in de juiste software.

lees meer
De ‘war for talent’: Hoe kun je jouw bedrijf beschermen van de talentenkloof en de grote ontslaggolf?
04 22 War for Talent web
april 27, 2022 Geschreven door
Maakindustrie

De ‘war for talent’: Hoe kun je jouw bedrijf beschermen van de talentenkloof en de grote ontslaggolf?

De ‘war for talent’ woedt hevig verder. Sinds de COVID-19 pandemie moeten bedrijven niet alleen omgaan met een talentenkloof, of een tekort aan vakkrachten, maar ook met de grote ontslaggolf, waarbij mensen hun loon, arbeidsomstandigheden en werktevredenheid heroverwegen. Meerdere studies hebben aangetoond dat vooral de maakindustrie het hard te verduren krijgt bij deze crisis op de arbeidsmarkt. Hoe kan je jouw bedrijf dan beschermen tegen de groeiende impact van de talentenkloof en de grote ontslaggolf?

lees meer